Forside | KFUK spejderne i Danmark

De grønne pigespejdere

KFUK spejderne De grønne pigespejdere

Da KFUK spejdernes start, både i  bøger og på adskillige hjemmesider, er veldokumenteret bør Esbjerg Spejdermuseum ikke forsøge sig med noget tilsvarende men udelukkende henvise til bøger og sider hvor der man selv kan læse mere om opstarten.

 

 

 

 

 

Fotografiet viser de to stiftere af KFUK Spejderne.

Fru Ingrid Ulbricht og Frk. Augusta Frydendahl. Billedet er fra 1921.

Ifølge KFUK spejdernes jubilæumshæfte, begyndte det hele med at Fru Ulbricht  den 5 februar 1919, modtog et brev fra en pige (Dagny Grauballe) hvori hun beder om at måtte starte et KFUK-spejderkorps, hun skriver, at man allerede har fået lokaler og penge til starten.

Fru Ulbricht er med på ideen og beder frk. Augusta Frydendahl om at lede det nye KFUK spejder arbejde.

I bogen "Skiftende tider" Træk af KFUK´s historie 1933 beskrives starten imidlertid således:

Pastorinde Anna Langer, som paa det Tidspunkt var Sekretær i Hovedforeningen, fortæller om Spejdersagens Oprindelse, og om hvorledes Arbejdet udviklede sig i de første Aar.

"Aller første Begyndelse var vistnok et brev, nogle unge Piger sendte til daværende Sekretær i KFUM, Pastor Gunnar Engberg, med Forespørgsel, om der var mulighed for, at KFUK kunde begynde er Arbejde i Lighed med KFUM Spejdernes, Brevet ankom til KFUK med en Vedføjelse fra Pastor, Engberg om, at Sagen anbefales til Eftertanke. - Det var engang før jul 1918 - - - Vor Formand, Professorinde Ulbricht, saa strakt, at vi her stod overfor et Arbejde med store Muligheder og anbefalede ved Bestyrelsesmødet den 28. Februar 1919 meget, at Hovedforeningen skulle tage Arbejdet op. Forslaget blev vedtaget, og Bestyrelsen opfordrde Gymnastiklærerinde Frøken Augusta Frydendahl til at gaa ind i Arbejdet som Divisionschef."

(Ifølge bogen "Skiftende Tider" skulle ovennævnte være skrevet i: "KFUK Spejderne" 1924 Nr. 4. Anna Petersen: "De første fem Aar)

Mon ikke den sidste udlægning er den rigtige, idet det var Gunnar Engberg der skrev den første artikel om spejderne i "Juleklokken" 1909. Artiklen kan læses i sin helhed i #Juleklokken 1909"

çKFUK spejdernes første emblem 1919-1931

 

 

Spejdervejen Milepæle i korpsets historie

Jubilæumsskrift udgivet 1969

Grønne stier
Jubilæumsbogen - 75 år med KFUK-spejderne i Danmark.