Forside | Korpslejre før 1973

den første korpslejr afholdtes af det danske spejderkorps i 1913.

1913. Kalø vig. 8. juli til 18. juli. Deltagere: 650. Pris: ? kroner.

Da KFUM Spejderne på det tidspunkt havde indmeldt sig i DDS, som en selvstændig division, deltog da. 20 spejdere under ledelse af Jens Grane i lejren.

Spejderbevægelsen var på det tidspunkt så populær at begge prinserne Frederik (senere Kong Frederik den IX) og Knud deltog.

Prins Frederik

   

 
 
 
 
 

1919. Hindsgavl. 16. juli til 26. juli Deltagere: 1.600. Pris ? kroner.

 

Der deltog spejdere fra England, Norge og Sverige.

 Den 23. og 24 juli var hele lejren i Sønderjylland. spejderne sejlede med skib til Sønderborg hvor de blev modtaget af en stor menneskemængde der sang "Der er et yndigt land". Spejderne marcherede fra Sønderborg ud til Dybbøl hvor de mindedes de faldne fra krigene. og senere overnattede de i bivuak ved de gamle skanser.

1919 Korpslejr overnatnig på Dybbøl skanser

Postkortet er fra overnatningen i Dybbøl skanser.

Ritmester Lembcke, var chef for lejren.
M. G. Jensen var fører for de 14 spejdere der deltog fra 1. Esbjerg.

Info:Sønderjylland var fra 1864 og til 1920 Tysk, grænsen gik ca. ved Kongeåen.    

 

1923, er året hvor striden i DDS var på sit højeste. Korpset var splittet i to: DDS og Dansk Spejderforbund. Lembcke holdt korpslejr i Rold skov, mens udbryderne havde korpslejr på Trælde næs. den 11 november  fratræder Lembcke som spejderchef og de to fraktioner samles igen i DDS.

1923 rold skov. 21. juli til 2. august. deltagere: 300. pris: 18 kroner for selve lejren + 10 kroner for vandrelejren.

  Rold skov lejren, var delt i tre, en korpsturnering (21.-23.) Standlejr (24.-29) og endelig afsluttende vandrelejr.
   

 

 

1923 Trelde næs. Dansk spejderforbund. 12. juli til 28. juli. deltagere: 1.000. pris: ?

 
   

 

1928. gravens hoved. 11. juli til 16. august. deltagere: 1.200. Pris: 14 kroner.

   
   

 

1935 ermelunden. 27. juli til 9. august. deltagere: 3.000. Pris: 24 kroner.

Deltagere fra. Norge, Sverige, England, Holland, Frankrig, Polen, østrig og naturligvis Dansk Spejderkorps Sydslesvig.

←Tryk på lejrmærket for at se en film fra lejren.

1935 DDS bæltemærke
 

 

1940. Sønderborg.  aflyst.

 

på grund af besættelsen af danmark, blev korpslejren aflyst. dels på grund af usikkerheden i landet, men også på grund af nedenstående meddelse fra justitsministeriet.

Den 16 maj, kommer yderligere en stram:g af reglerne for spejderlejre, idet justitsministeriet udsender en bekendtgørelse  som blandt andet kræver at teltlejre kun må afholdes efter forud indhentet tilladelse fra politiet. og at brug af ild eller lys ved teltene er forbudt i mørklægningsperioden.

Korpslejren i 1940 skulle markere korpsets 30 års fødselsdag. Den fokuserede på patruljen som en ubrydelig enhed og som måden at organisere spejderne på. Grundlæggende var ideen, at korpslejren skulle blive en kæmpemæssig samling af patruljelejre. Det forventedes derfor også, at patruljen forberedte sig godt, både som en enhed der kunne arbejde sammen og etablere en lejrplads, men også at det enkelte patruljemedlem pudsede sine specialer af.
Fokus på patruljen betød dog ikke, at der ville være fyldt med konkurrencer mellem patruljer og troppe. I stedet for ville man lægge vægt på skabe rammerne for godt kammeratskab på tværs af landet. Den eneste konkurrence der skulle være var en kåring af den bedste patruljelejrplads. En god lejrplads er en der er udnyttet godt, hvor tingene er placeret fornuftigt i forhold til hinanden, hvor der altid er orden og hvor der er morsomme eller specielle ting som totempæl, æresskind, opslagstavler m.m. Alle deltagere skulle have en stemmeseddel, hvorpå man kunne skrive den patrulje man synes havde lavet den bedste lejrplads. Man kunne ikke stemme på patruljer i sin egen trop. Patruljerne skulle ligge sammen med de andre patruljer i deres trop og ville få en fælles samlingsplads, hvor de opfordredes til at arrangere en lejrleg som f.eks. stangtennnis, kast med redningsreb eller en springbane. Der var også planer om en sportscentral hvor patruljer på venskabelig vis kunne udfordre andre patruljer i bl.a. håndbold, tovtrækning, spejderløb samt en række enkeltmandsidrætter.

Men turen skulle altså gå til Sønderborg, hvor der var fundet en skøn lejrplads i Sønderskoven helt ned til Alssund.
Af udflugter var der bl.a. planlagt en tur til Dybbøl Skanserne, hvor danske soldater gennem tiderne har holdt stand mod flere tyske anbreb. ( kilde: Spejderstaven.dk)


Artikel 1940

 

 

"Artikel fra Spejdersport maj 1940"

I en artikel fra Spejdersport juni 1940, der er forslag og retningslinier til afholdelse af sommerlejr, efter som korpslejren blev aflyst. Blandet andet et færdigt program, som man selv kan "klippe" i, alt efter hvor mange dage, man tager på sommerlejr.

 

 

 

1946 ermelunden 26. juli til 5. august. deltagere: 7.500. pris:

Lejrchef: Ove Holm
  Lørdagens lejrbål, var både festligt og stemningsfuldt, blandt de mere højtidelige indslag var en lille spejder der en spejder som sang "Det haver så nyligen regnet". Sangen fik alle på lejren til at tænke på årene under tysk besættelse. Mange af deltagernes tanker gik sikkert til de spejderkammerater som havde mistet livet under Danmarks frihedskamp.  Lejrbålet sluttedes af med at alle sang "Altid frejdig når du går".  Sidste vers lyder:
 

Kæmp for alt, hvad du har kært

dø, om så det gælder!

Da er livet ej så svært,

døden ikke heller.

Sangen blev sunget fra cellerne i Vestre fængsel, som en sidste hilsen til de kammerater som var blevet dømt til døden.

 

1951. grenå 4. juli til 12. juli deltagere: 8.000. pris: 38 kroner.

Lejrchef: Jens Hvass.  
Journalist på lejravisen, var Frode Kristoffersen, som dengang var ansat på "Vestkysten" i Esbjerg.  
 1951 Postkort Grenå1951 1
 1951 DDS korpslejr mærkat
1951 DDS korpslejr vimpel filt  1951 DDS korpslejr vimpel læder

 

1959. ebeltoft. 2.juli til 8. juli. deltagere: 9.000. pris: ?

Lejrchef: Thorkild Glad.

 
1959 DDS korpslejr postkort

 

1969 ny-hedeby lejren. 1. juli til 5. juli. deltagere: 8.000- pris:

Lejrchef: Erik Jessen.
 

 

 1973 fusionerer DDS og DDP, derefter er korpslejrene for både piger og drenge. 
 
 
Hvis man er yderligere interesseret i oplysninger om DDS korpslejre i perioden fra 1913 0g indtil fussionen i 1973. Anbefales det at se besøge disse 2 hjemmesider.:
 Tryk på boksen for at komme til hjemmesiden.
 
spejdersamleren  spejderstaven
 
 
 Begge sider har mange spændende informationer om spejderbevægelsens historie, og mange fine billeder af effekter.