Forside | Korpslejre før 1973

Det Danske Spejderkorps afholdt den første korpslejr i Danmark i 1913 ved Kalø vig. Der deltog ca. 650 spejdere. Da KFUM Spejderne på det tidspunkt var en division under Det Danske Spejderkorps, deltog de med en enhed på ca. 20 spejdere under ledelse af Jens Grane.

Spejderbevægelsen var på det tidspunkt så populær at begge prinserne Frederik (senere Kong Frederik den IX) og Knud deltog.

 

 

 

 

 

 

 

Prins Frederik, dog ikke fra korpslejren 1913.

 

 

 

 

 

 

 


   

 

 

1919 Hindsgavl 16 juli til 26 juli 1.600 deltagere.

Den 23. og 24 juli var hele lejren i Sønderjylland. spejderne sejlede med skib til Sønderborg hvor de blev modtaget af en stor menneskemængde der sang "Der er et yndigt land". Spejderne marcherede fra Sønderborg ud til Dybbøl hvor de mindedes de faldne fra krigene. og senere overnattede de i bivuak ved de gamle skanser.

Info:Sønderjylland var fra 1864 og til 1920 Tysk, grænsen gik ca. ved Kongeåen.       

 1919 Korpslejr overnatnig på Dybbøl skanser                               Postkortet er fra overnatningen i Dybbøl slanser

Ritmester Lembcke, var chef for lejren.

M. G. Jensen var fører for de 14 spejdere som deltog fra 1. Esbjerg.

Der deltog spejdere fra England, Norge og Sverige,

1923 Rold skov DDS. 21 juli til 2 august. 300 deltagere.

Trælde næs Dansk Spejderforbund.  1.000 deltagere.

1923, er året hvor striden i DDS var på sit højeste. Korpset var splittet i to: DDS og Dansk Spejderforbund. Lembcke holdt korpslejr i Rold skov, mens udbryderne havde korpslejr på Trælde næs. den 11 november  fratræder Lembcke som spejderchef og de to fraktioner samles igen i DDS.

 

Rold skov lejren, var delt i tre, en korpsturnering (21.-23.) Standlejr (24.-29.9 og endelig afsluttende vandrelejr.

 

 

   

Lejrmærke fra Dansk Spejderforbunds lejr ved Trældenæs

1928 Gravenshoved 11 juli til 16 juli. 1.200 deltagere.

     

1935 Ermelunden 27 juli til 9 august. 3.000 deltagere.

Lejrchef: Ove Holm.

Deltagere fra. Norge, Sverige, England, Holland, Frankrig, Polen, østrig og naturligvis Dansk Spejderkorps Sydslesvig

   

1946 Ermelunden 26 juli til 5 august. 7.500 deltagere.

Lørdagens lejrbål, var både festligt og stemningsfuldt, blandt de mere højtidelige indslag var en lille spejder der en spejder som sang "Det haver så nyligen regnet". Sangen fik alle på lejren til at tænke på årene under tysk besættelse. Mange af deltagernes tanker gik sikkert til de spejderkammerater som havde mistet livet under Danmarks frihedskamp.  Lejrbålet sluttedes af med at alle sang "Altid frejdig når du går".  Sidste vers lyder:

 

 

Kæmp for alt, hvad du har kært

dø, om så det gælder!

Da er livet ej så svært,

døden ikke heller.

Sangen blev sunget fra cellerne i Vestre fængsel, som en sidste hilsen til de kammerater som var blevet dømt til døden.

 

 

1951 Grenå  4 juli til 12 juli. 8.000 deltagere.

Lejrchef: Jens Hvass.

Journalist på lejravisen, var Frode Kristoffersen, som dengang var ansat på "Vestkysten" i Esbjerg.

 

1959 Ebeltoft. 2 juli til 8 juli. 8.000deltagere.

Lejrchef: Thorkild Glad. 

    

   

1969 Stevninghus.

Lejrchef: Erik Jessen.  

 

1973 fusionerer DDS og DDP, derefter er korpslejrene for både piger og drenge.