Forside | Frelsens Hærs Spejderkorps

Frelsens Hærs spejderkorps.

Stiftet 12 februar 1921. Den officielle dato for stiftelsen er 12- februar 1921, men af nedenstående kan man læse, at de har været igang langt tidligere. Nedlagt ca. 1954.

Formål: At lede og opøve de unge til lydighed, uegennytte, flid, godhed og ærbødighed for alt, hvad der er helligt.

 

 

 

  

 

Ovenstående billede er anderkendelsen for Frelsens Hær. Redningsorganisationener.

Pigespejdertroppen i Esbjerg

Godkendt 18/4 1952.

 


 

Nedenstående er en afskrift fra  bogen "FRELSENS HÆR I DANMARK GENNEM 50 ÅR"

"Så langt tilbage som i september 1916 skrev den daværende chefsekretær i sine notitser: "Major Westergaard var på tur med 40 raske drenge og unge mænd sidste søndag. Turen gjaldt Gl. Holte, hvor vore kammerater, købmand Hansens, beværtede hele styrken med smørrebrød og kaffe:"

Dette var begyndelsen til det såkaldte F. H. D. K. - Frelsens Hærs Drengekorps - som snart suppleredes med et tilsvarende korps af piger. Begge havde de en mission og løste deres opgave, indtil de i 1920 afløstes af Redningsspejderbevægelsen".

Videre skrives der i Frelsens Hærs blad for børn og unge: DEN UNGE SOLDAT" udkommet lørdag den 16. oktober 1920.

"Mødet for vore Københavnske Drengeredningsspejdere, som afholdtes i St. Kongensgade, havde samlet en pæn trop drenge, som øjensynligt befandt sig godt i hverandres selskab. De forskellige tropper have "andel" i aftenens program, og man fik forståelsen af, at der af flere unge kammerater gøres virkelige anstrengelser for at samle, holde fast ved og hjælpe drengene, hvilket arbejde, selv om det er vanskeligt og kræver udholdenhed hos sin mand, nok skal vise sig at bære frugt.

Længe vil det ikke vare, før templets og St. Kongensgades trop har taget deres begynderprøve. og vil være iført de ny, klædelige uniformer, af hvilke kommandøren har givet tilladelse til , at hovedkvarteret udreder en fjerdedel af betalingen - et håndgribeligt bevis på, ar sagen har vore lederes interesse.

Ensajn Ramild i St. Kongensgade har arrangeret en musikfest til fordel for drengenes uniformsfond, og komdt. Karl Hansen i Templet mente at have sin trop i uniform i løbet af en måned eller to.

Pigeredningsspejderne ligger heller ikke på den lade side, og jeg undres på. om det bliver Templet eller Helgenæsgade trop, som først skal præsentere sig i de ny uniformer?

Men ingen uniformer, før begynderprøver er bestået, og den private indvielse har fundet sted."

I "DEN UNGE SOLDAT" udkommet 13. november 1920.

er der en udførlig  beskrivelse af selve grundlaget for spejderkorpset. Der skrives blandt andet, at redningsspejderne ikke er et direkte religiøst arbejde, men at medlemmerne skal  være bevidst kristne - man kan godt være medlem af redningsspejderne uden at være medlem af Frelsens Hær, men  fra tropsfører og op efter skal man være medlem af Frelsens Hær.

 

Spejderloven 1948