Forside | 25. november 1908

 

Baden Powells Drenge.

Brev til ”Krig og Fred”

London, november.

 

Majoriteten af Englænderne fordømte Boerkrigen og skammede sig på nationens vegne over den, og ved første lejlighed befriede de sig for den Balfour-Chamberlainske regering, der officielt havde ansvaret for krigen.

Ligesom Lord Roberts og Viscount Kitchner har B. P. arbejdet hårdt på at få den almindelige værnepligt indført i England. Deres anstrengelser har ikke været kronede med held. –Tværtimod! Tanken er den engelske nation imod, hvad der gav sig udslag i  sidste parlamentssamling, hvor kun 11 af 650 medlemmer voterede for tvungen værnepligt.

 

Har B. P. ikke haft haft et godt resultat af sin værnepligts agitation, har han høstet store triumfer på et andet område. På sit drengekorps. Man vil have vanskeligt ved at komme til en by eller landsby, hvor der ikke er en afdeling af ”Baden Powells Drenge”, som småfyrene med stolthed kalder sig selv. Disse drengekorps arbejder ikke på samme måde som vore hjemlige. De arbejder mest på egen hånd. Deres ”officielle” betegnelse er Boy-Scouts (Drenge-Spejdere). I en sommerferie får de fra 14 dage til en måneds uddannelse i teltlejre under B. P.´s opsyn. Her lærer de lidt våbenøvelse og disciplin og trænes i marchture og forskellig idræt. Navnlig kultiveres deres stedssans. De lærer at finde vej ved hjælp af kort og kompas og de mere primitive hjælpemidler, som solen, stjernebilleder, kirker og træernes hældning; de lærer ”spejdersproget”, og hvorledes de skal anvende det. ”Spejdersproget” er i virkeligheden det samme som Landstrygersproget og anvendes på lignende måde ved hjælp af kridt eller lommekniv. Sproget består af tegn, der har en overfladisk lighed med kileskrift. Men er adskilligt simplere og lettere at tilegne sig. – Sproget omfatter næppe mere end 25 ord. Spejdernes kunst er at anbringe disse tegn  på steder, der er let tilgængelige, og som kammeraterne straks vil se, medens fjenden ikke så gerne må opdage dem.

Efter uddannelsen hos Baden Powell fortsætter drengene på egen hånd på hjemstedet . Som regel arbejder de sammen, men undertiden alene. Øvelserne kontrolleres af B. P., til hvem de sender indberetninger om deres øvelser. I bladet ”The Boy Scouts”, som generalen selv redigerer, kritiserer han øvelserne efter indberetninger og foregiver nye.

Religion må ikke blandes sammen med B. P. Drengekorps. Det er uforeneligt med Englændernes begreber om Fair Play. Ellers kunne en enkelt sekt på en unfair måde vinde proselytter blandt de let påvirkelige drenge.

Baden Powells Drenge-uddannelse er en glimrende forskole for de unge folk som senere lader sig hverve eller lader sig indskrive i de frivillige korps.

Axel Gerfalk

 

 

Artiklen er oprindeligt skrevet i Gotisk skrift, Esbjerg Spejdermuseum, har ændret skriften til skrifttypen ”Arial Black”, som er lettere at læse, der er brugte samme ordvalg som i den oprindelige artikel, men stavemåden følger nutidige regler.