Forside | Verdens jamboreer
Verdens jamboreer

Den første verdensjamboree fandt sted i fra den 30. juli til den 8. august 1920.

Der var ca. 8.000 deltagere fordelt på 34 nationer.

Der deltog, under Tage Carstensens ledelse, 120 danske  spejdere, samt et konkurrence hold på 50 spejdere i lejren. Kunkurrenceholdet havdeværet på fortræning inden lejren så de var ganske godt forberedte. Blandt andet vandt danskerne tovtræknings kunkurrencen.

BP overrækker pokalen 1920 Baden-Powell overrækker pokalen til tovtrækningsholdet.

 

At lave en lejr for spejdere fra hele verden var aldrig blevet forsøgt før. Det må have krævet mange overvejelser for Baden-Powell og de andre involverede i planlægningen af lejren.

Jamboreen blev afholdt indendørs i Olympia midt i London. For at spejderne kunne slå deres telte op blev der a lagt ca 25 cm jord og græstørv på selve arenaen. Pladsen var dog ikke stor nok til at rumme alle spejderne så ca. 5.000 af lejrdeltagerne måtte slå lejr i Old Deer Park.

Bygningerne i hallerne ved siden af arenaen i Olympia blev brugt til forskellige udstillinger. Blandt andet blev der udstillede telte. Telte var ikke almindelige på det tidspunkt, så de vagte stor interesse, Derud over viste spejdere og ulveunger deres spejderfærdigheder.

Reelt var verdensjamboreen mere en udstilling end en egentlig spejderlejr.

Jamboree 1920 BPSpejderchef

Ved afslutningen af lejren, var den store arena fyldt med spejder og under overværelse at de mange 1.000 besøgene, hyllede spejderne Baden-Powell med ordene ”Chief Scout of the World” Denne titel beholdt han indtil sin død i 1941. -Man har aldrig senere udnævnt en verdens spejderchef.

Ved afslutningen af lejren holdt Baden-Powell en tale hvor han blandt andet sagde:

Spejderbrødre. Der findes forskelle mellem verdens folk i tanker og følelser, ligesom der gør i sprog og fysik. Jamboreen har lært os, at hvis vi udviser gensidig overbærenhed og giver og tager, så opstår der sympati og harmoni. Hvis det er din vilje, så lad os gå ud med den faste beslutning, at vi vil udvikle dette kammeratskab blandt os selv og vores drenge gennem spejderbroderskabets verdensomspændende ånd, så vi kan hjælpe med at udvikle fred og lykke i verden og god vilje blandt mennesker."