Forside | KFUM Spejderne i Esbjerg

 


Julius Gøtteup Stifter af KFUM Spejderne i Esbjerg.(Billedet er fra jubilæet i 1960) KFUM Spejderne bev stiftet den 7 juli 1920. I perioden inden havde der været ført forhandlinger mellem Ejnar Vikjær Andersen og repræsentanter for KFUM i Esbjerg. Ejnar Vikjær Andersen, der var aktiv DDSér og medlem af KFUM, ønskede at det skulle oprettes en egentlig KFUM Spejder trop. Forhandlingerne var hver gang strandet på at KFUM´s bestyrelse var bange for at samarbejdet med FDF ville lide skade, hvis der blev startet en KFUM Spejder trop i Esbjerg. (FDF i Esbjerg startede den 24 maj 1908, de afholdt deres møder på KFUM Kirkegade 53, samme sted som man ønskede at KFUM Spejderne skulle være) Først da Julius Gøtterup gik ind i forhandlingerne og blandt andet kunne fortælle om hans erfaringer med drengearbejdet i Aalborg, accepterede KFUM´s bestyrelse at det oprettedes en egentlig KFUM Spejder trop.

 

 

 

Nedenstående indlæg kunne  læses i "MAANEDSBLAD FOR ESBJERG KFUM"    Juni 1920

Spejderne

I sidste bestyrelsesmøde 6. juli forelå et andragende fra det gule spejderkorps her i byen om optagelse i KFUM, under KFUM Spejderbevægelsen. Da forældrene på tropsrådets forespørgsel havde stillet sig overordentlig velvillige til KFUM´s overtagelse af korpset, og da der jo her tilbød sig en ny lejlighed for at få unge ind under KFUM´s påvirkning, mente man, at man fra KFUM´s side burde tage imod denne tillidserklæring til KFUM´s arbejde og besluttede at optage de gule spejdere, der meldte sig ind i KFUM som KFUM Spejdere. Da arbejdet ikke skulle være en konkurrent til FDF vedtoges det for fremtiden at sætte aldersgrænsen for optagelse i korpset til 13 1/2 år. Arbejdet vil således blive en speciel gren af ungdomsafdelingens drengearbejde og som dette ligge i forlængelse af FDF´s  Vi må i denne forbindelse tillige sige, at vi ser med forventning hen til denne nye gren af KFUM´s arbejde, der landet over synes at love så meget for arbejdet på at føre de unge til Kristus, og vi håbe, at mange af vore medlemmer vil slutte kreds i bøn om, at det også her må blive en ny sti til det gamle mål. (Stavningen er redigeret efter gældende stavemåde)

Troppen nåede endda at deltage i korpslejren i 1920, dog i deres gule DDS uniformer. Blandt de allerførste KFUM Spejdere i Esbjerg var der to af de senere spejderchefer Gunnar Mølgaard og Vilhelm Kolthoff Nielsen. Gunnar Mølgaard indvier for øvrigt huset hvor Esbjerg Spejdermuseum har til huse i 1961 og huset bærer stadig hans navn (Gunnar Mølgaards hus). KFUM Spejderne har i alt haft 3 spejderchefer, den sidste Robert Madsen har også relationer til Esbjerg idet hans far en årrække var missionær i byen og hans lille bror var aktiv spejder og senere tropsassistent  i 1. Esbjerg.

KFUM´s bygning i Kirkegade Kirkegade 51 hvor de første KFUM Spejdermøder fandt sted. Bygningen er senere blevet solgt og i dag fungerer det som aktivitetshus for blandt andet Esbjerg Husflid forening. 

Da KFUM Spejderne i Esbjerg, den 28 november 1953, indviede deres lejrhytte på deres 20 tdr. land store grund i den nordlige del af Marbæk plantage, var det den daværende spejderchef, og stifter af  KFUM Spejdernei Danmark, Jens Grane der indviede huset (Jens Granes hus).

Jens Granes hus ved jubilæet i 2003.

Gunnar Mølgaards hus ved indvielsen i 1961. På billedet ses i forgrunden Gunnar Mølgaard og Tage Sørensen.

 

KFUM Spejderne i Esbjerg ejer ca. 22 tdr. land ved Alslev vandmølle. 3 af grupperne har bygget deres egne hytter.

Da  KFUM Spejderne fra starten kun havde meget få medlemmer, var korpset kun opdelt i ganske få divisioner. Esbjerg spejderne kom til at tilhøre en  2. jyske division, divisionen indbefattede blandt andet byerne Kolding, Fredericia og Vejle og afgrænsedes mod syd af den gamle grænse ved Kongeåen. Man kunne kende divisionerne på farven på tørklædet, i 2. jyske division var tørklædet mørkeblåt. I 1932 blev divisionen delt og Esbjerg blev sammen med Oksbøl og Nr. Nebel blev det nye 1. jyske division, tørklædet blev lyseblåt med en lysegrøn kant. I årene op til 1950 voksede KFUM Spejderne og der blev flere divisioner dette bevirkede at divisions tørklæderne blev mere og mere spraglede, dette betød at man på landsmødet i 1949, besluttede at alle skulle bære rødt tørklæde (oprindeligt divisionstørklædet for 1.Københavnske division)

Divisionsmærkerne blev til vævede skjold der skulle bæres på venstre ærme. Der blev ligeledes etableret et antal nye divisioner, Esbjerg spejderne kom til at tilhøre den nyoprette Sydvestjysk division. Divisionen svarede stort set til det gamle Ribe amt.

I 1968 blev divisionen igen delt, denne gang i tre selvstændige divisioner, Esbjerg var nu stor nok til at have sin egen division.

  Sydvestjydsk division

Nordsø division

Sydvestjysk division.

Nordsø division.

Ho bugt distrikt.

Ho bugt distrikt

 

 

Divisionen fungerede indtil strukturændringerne i 2002 hvor alle divisioner blev nedlagt og de nye distrikter blev oprettet. Esbjerg spejderne kom nu til at tilhøre Ho bugt distrikt. Distriktet strækker sig nu fra Esbjerg i syd til området til og med Outrup i nord.

KFUM Spejderne i Esbjerg udviklede sig stille og roligt og efterhånden blev troppen så stor at man blev nødt til at dele den, så på tropsrådsmødet den 23 august 1931 delte man troppen i to. (1. trop og 2. trop) Allerede året efter 1. maj 1932 oprettedes 3. trop. Derefter fungerer de 3 troppe side om side indtil 9 januar 1958, hvor 1.trop igen bliver delt denne gang i 3 (1. trop, 4. trop og 5. trop). Originalen befinder sig på Esbjerg Spejdermuseum. Gjesing gruppe startes 13 januar 1964. Senere se så kommet Guldager, Fourfeld og Ådalsgruppen. Ved korps- mønstringen i 1921 er der 34 medlemmer i Esbjerg. I 1932: 77 medlemmer. I 1959: 235 medlemmer, og endelig i storhedstiden i årene 1967 til 1970 ca. 375 medlemmer. I dag, 2006, er følgende grupper tilbage i de oprindelige Esbjerg: 4. Esbjerg, Bryndum (hed tidligere Gjesing), Guldager, Fourfeld og Ådalsgruppen.

KFUM Spejdernes første år i Esbjerg er særdeles godt dokumenteret idet Tage Sørensen, der selv blev spejder i 1927, har udgivet adskillige bøger hvor han omtaler spejderne i Esbjerg. Blandt andet KFUM Spejderne i Esbjerg 1920- 1970 og SPEJDERLIV En gammel spejder ser tilbage. (1995). Bøgerne kan naturligvis ses på Esbjerg Spejdermuseum, sammen med adskillige dagbøger, som fortæller og spejderlivet i og omkring Esbjerg. I 1966 fremstillede Glenterne 4. Esbjerg et skrift med billeder af alle grupperne i Sydvestjysk division. Kvaliteten af skriftet var langt over hvad der normalt blev udgivet af almindelige spejderpatruljer og satte på en værdig vis punktum for sydvestjysk division, idet divisionen allerede året efter blev delt i 3 selvstændige divisioner

KFUM Spejderne i Esbjerg 1920 - 1970.

Spejderliv "en gammel spejder ser tilbage" af Tage Sørensen

Fra venstre:
 KFUM Spejderne i Esbjerg 1920 - 1970.
Spejderliv "en gammel spejder ser tilbage"
Sydvestjydske division 1966.

Baden-Powell klubben, KFUM-Spejdernes tjenesteklub. I begyndelse at 60érne blev der talt om at lave en forening for "gamle" grønne spejdere i Esbjerg. De var tanken fra initiativtagerne at den skulle have sin rod i Y´Men´klubberne, men kort efter starten, den 21 august 1962, blev man nødt til at melde sig ud af Y´men´klubberne, idet de ikke ville acceptere tilføjelsen: KFUM Spejdernes tjenesteklub. Selv om ideen med KFUM Spejder tjenesteklubber, blev forsøgt kopieret i andre byer end Esbjerg slog ideen ikke an andre steder end her. Medlemmerne mødes stadig en aften om måneden, til kammeratlig sammenværd, fællesspisning, foredrag og sange fra spejdersangbogen. Som et kuriosum kan det nævnes at foreningens første formand, Erik Andersen, havde en fortid i FDF og ikke var gammel grøn.

   
1. Esbjerg trop 1932 4. Esbjerg 1960  Medio 1950érne  Glenterne 1965
     Distriktsdag 2009  
 Falkene ca. 1960  Jens Granes hus 1984 Distriktsdag 2009   Ca. 1960